Top Employers Institute w twojstyl.pl

Nie tylko zysk się liczy. O ludzkiej twarzy biznesu rozmawiamy z Katarzyną Konieczną i Dorotą Łubek

Nie tylko zysk się liczy. O ludzkiej twarzy biznesu rozmawiamy z Katarzyną Konieczną i Dorotą Łubek
Fot. 123rf

Nowoczesny biznes za jedyny cel nie stawia sobie tylko pomnażania zysków finansowych. O tym, co dziś powinno się dla niego jeszcze liczyć rozmawiamy z Dorotą Łubek, Regional Manager Poland & Eastern Europe i Katarzyną Konieczną, Senior HR Audytor w Top Employers Institute.

Właściciele firm, pracodawcy rozumieją, że nowoczesny biznes powinien tworzyć wartości dodane, funkcjonować nie tylko po to, by pomnażać pieniądze?

Katarzyna Konieczna: Zysk nie może być jedynym celem funkcjonowania organizacji. Uznanie go za cel sam w sobie bardzo często prowadzi do efektów przeciwnych do zamierzonych. Wielu zarządzających już to zrozumiało i dlatego coraz częściej słyszymy o organizacjach, które prowadzą politykę zrównoważonego rozwoju.

Czy dzięki temu tworzy się nowy rodzaj klimatu w firmach, które rozumieją, że biznes może i powinien być "ludzki"?

Katarzyna Konieczna: "Ludzki biznes" będzie miał miejsce, gdy firma będzie spójna, tzn. kiedy pracownicy będą widzieli, że wartości, które zarząd głosi na zewnątrz, są realizowane w praktyce. Czy można mówić o przestrzeganiu wartości "szacunek dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego", kiedy firma obniża jakość produktów, bazując na niewiedzy klientów, czy wykorzystuje słabszą pozycję dostawców poprzez zaniżanie cen? Wygrywają organizacje, które zrozumiały, że "humanitarną firmę" buduje nie tylko szeroki wachlarz benefitów, wysokie zarobki, ale przede wszystkim wspomniana spójność, poczucie sensu i wyższego celu, zachowania zgodne z wartościami oraz leadership na wysokim poziomie – świadomi swojej roli i odpowiedzialności menedżerowie. 

Indywidualna relacja z pracownikiem, troska o jego rozwój, uważność wobec jego potrzeb – czy to są aspekty, nad którymi obecnie pochylają się pracodawcy?

Dorota Łubek: Niestety, jeszcze nie jest to standardem w każdej organizacji, tylko w tych, które podejmują działania, patrząc długofalowo w przyszłość, oraz stawiają człowieka w centrum zainteresowania. Z jednej strony rozumieją potrzeby klienta i dokładają starań, aby spełnić ich oczekiwania, a z drugiej – potrzeby swojego pracownika, bo to oni są najcenniejszym kapitałem każdej firmy. Mówiąc o holistycznym podejściu do pracownika, nie mam na myśli tylko takich działań, jak "owocowe poniedziałki", pakiety zdrowotne czy karnet na siłownię. Myślę o dbaniu o zdrowie psychiczne, możliwości skorzystania z pomocy psychologa, doradcy finansowego czy prawnika. Jak również o możliwości rozwijania swojego hobby.

Czy kobiety są szczególnie predysponowane do kreowania nowego, bardziej humanistycznego wizerunku firm?

Dorota Łubek: Uważam, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są w stanie prowadzić firmę w sposób humanistyczny.  Jednak rzeczywiście, kompetencje miękkie są częściej przypisywane kobietom. Menedżerki przywiązują większą uwagę do komunikacji, współpracy, przynależności, samorozwoju oraz harmonijnego działania. Częściej też wyrażają słowa uznania, dzięki czemu pracownik czuje się zrozumiany i doceniony. Jednak burząc stereotypy, uważam, że należy zacząć postrzegać kobiety i mężczyzn łącznie, komplementarnie.

Czy dzięki "ludzkiemu" otoczeniu biznesu pracownicy chętniej angażują się we wspólne przedsięwzięcia?

Katarzyna Konieczna: Jeśli sposób prowadzenia biznesu jest zgodny z wartościami pracownika, to będzie on angażował swój wolny czas na działania pro bono. Ponadto ludzie angażują się, gdy mają poczucie wpływu, czyli nie tylko realizują narzucone pomysły, ale sami je kreują. Dlatego coraz częściej pracodawcy pytają pracowników w ankietach o ich odczucia, doświadczenia. Dziś już nikogo nie dziwią osoby w firmowych koszulkach, które sadzą drzewa, zarybiają rzeki, czytają dzieciom w szpitalach, odnawiają i wyposażają domy dziecka, organizują zbiórki używanej odzieży.

Czy czas pandemii wpłynął na zmianę podejścia pracodawców do kwestii relacji między nimi a pracownikami ?

Katarzyna Konieczna: Na pewno poddał ją refleksji, zapewne również przewartościował. Członkowie zarządów zrozumieli, że muszą zbliżyć się do pracowników. Menedżerowie – że muszą w swoje liderskie DNA wpisać troskę o pracownika, że powinni obserwować i wychwytywać zachowania, które mogą świadczyć o wypaleniu zawodowym czy depresji.

Dorota Łubek: Skupienie się na celu i przynależności może łączyć ludzi. Wygrywają organizacje, które to rozumieją. W okresie pandemii obserwujemy wzrost liczby firm, które zaczęły zarządzać holistycznie. Dlatego czas pandemii może zostać zapamiętany jako ten, w którym wspólnie zmienialiśmy nasz świat pracy na lepszy.

Więcej informacji na stronie Top Employers Institute.

Katarzyna Konieczna-granat
Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor w Top Employers Institute.
mat. partnera
zdj1
Dorota Łubek, Regional Manager Poland & Eastern Europe w Top Employers Institute.
mat. partnera
Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również