Redakcja

twojstyl.pl

 

Redaktor prowadząca 

Karolina Weber-Bęben  

[email protected] 

 

Redakcja

Katarzyna Dyłło

[email protected] 

 

Aleksandra Kintop 

[email protected] 

 

Małgorzata Malinowska

[email protected]  

 

Matylda Nowak

[email protected] 

 

Agnieszka Prokopowicz

[email protected] 

 

Marta Rogacewicz

[email protected] 

 

 

Autorzy

 

Ewa Awdziejczyk 

Redaktor 

 

Anna Jasińska 

Redaktor 

 

Jagna Kaczanowska

Redaktor

 

Agnieszka Litorowicz-Siegert

Redaktor

 

Małgorzata Nawrocka-Wudarczyk

Redaktor 

 

Joanna Nojszewska 

Redaktor 

 

Anna Rączkowska

Redaktor 

 

Grażyna Saniuk 

Redaktor 

 

Ewa Sarnowicz-Kalicka

Redaktor 

 

Karolina Tomaszewicz

Redaktor 

 

WSPÓŁPRACA 

 

Danuta Bybrowska

Magdalena Jankowska

Kania Kamińska 

Agnieszka Niedek 

Iga Nyc 

Monika Stukonis

Jarosław Topolewski 

Anita Zuchora

 

MAGAZYN TWÓJ STYL

 

Jacek Szmidt 

Redaktor naczelny 

 

Joanna Nojszewska

Anna Jasińska 

Małgorzata Nawrocka-Wudarczyk

Edytorzy 

 

Joanna Miecugow 

Ewa Awdziejczyk 

Sekretarze redakcji 

 

WYDAWNICTWO

 

Tomasz Namysł 

Prezes Zarządu

 

Marek Lasota 

Członek Zarządu, Wydawca

 

Marek Szymański 

Dyrektor ds. Cyfryzacji 

 

Adam Parysz 

Dyrektor Informatyki 

 

Maciej A. Brzozowski 

Dyrektor Public Relations