Doskonałość Mody

Jak zgłosić produkty do 23. edycji konkursu Doskonałość Mody: regulamin i formularz dla branży fashion

Jak zgłosić produkty do 23. edycji konkursu Doskonałość Mody: regulamin i formularz dla branży fashion
Fot. Wydawnictwo Bauer

To już 23. edycja konkursu Doskonałość Mody "Twój STYL". ZAPRASZAMY FIRMY i PROJEKTANTÓW do udziału w wydarzeniu! 

Już od ponad dwóch dekad nasz konkurs promuje utalentowanych twórców, świetne kolekcje, kreatywne miejsca. Jest czułym barometrem trendów i zjawisk. Dla czytelniczek znak Doskonałości Mody to wskazówka przy zakupowych wyborach, a dla zwycięskich marek potwierdzenie jakości ich pracy. O tytuł może w tym roku walczyć każda firma i projektant, których kolekcje wiosna–lato 2021 i jesień–zima 2021/2022 sprzedawane są na rynku polskim. Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada 2021. Swoją Doskonałość Mody wybiorą również czytelniczki. Od lipcowego wydania TS będzie prezentować wyszukane do konkursu ubrania i dodatki. Zapraszamy do głosowania, wspaniałe nagrody czekają! 

Regulamin konkursu „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl"

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).

 

2.    Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.  Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, wydawca miesięcznika „Twój Styl" (zwana dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

 

3.    W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna-lato 2021 i jesień-zima 2021/2022 sprzedawane są na rynku polskim.

 

4.    Zgłaszanie kolekcji i produktów do Konkursu jest bezpłatne.

 

5.    Ogłoszenie Konkursu nastąpi w czerwcowym (06/2021) wydaniu miesięcznika „Twój Styl" oraz na stronie www.twojstyl.pl/dm2021

 

6. Zgłoszenia do Konkursu w postaci materiałów opisanych w punkcie 16 niniejszego Regulaminu należy przesyłać elektronicznie bezpośrednio do Działu Mody miesięcznika „Twój Styl” na poniżej podany adres mailowy [email protected]. Ostateczny termin  nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa dnia 26.11.2021 roku.

 

7.    Na łamach miesięcznika „Twój Styl", począwszy od numeru lipcowego (07/2021) do numeru grudniowego (12/2021), prezentowane będą wybrane przez redakcję produkty z kolekcji wiosna-lato 2021 i jesień/zima 2021/2022 zgłoszone w kategorii „Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek Twojego Stylu", spośród których czytelniczki wybiorą zwycięzcę. Zasady powyższego plebiscytu opisane są w regulaminie dostępnym w redakcji miesięcznika „Twój Styl", na stronie www.regulaminy.pl oraz na stronie www.twojstyl.pl.

 

8.     Nagrodą w konkursie są statuetka i tytuł „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl”.

 

9. W przypadku firm i projektantów biorących udział w Konkursie oceniana będzie cała kolekcja, kolekcje specjalne lub limitowane.

 

10.W przypadku firm biorących udział w Konkursie nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej i męskiej.

 

11.W tegorocznej edycji Konkursu Organizator dokonał podziału firm na trzy główne kategorie:

 

a)       Firmy Superekskluzywne,

b)      Firmy Ekskluzywne,

c)       Firmy Popularne.

 

12.Kolekcje oraz produkty oceniane będą w następujących podkategoriach:

a) Zagraniczna firma superekskluzywna kolekcja 2021

b) Polska firma ekskluzywna kolekcja 2021

c) Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja 2021

d) Polska firma popularna kolekcja 2021

e) Zagraniczna firma popularna kolekcja 2021

f) Kolekcja bielizny superekskluzywnej 2021

g) Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2021

h) Kolekcja bielizny popularnej 2021

i) Kolekcja butów superekskluzywnych 2021

j) Kolekcja butów ekskluzywnych 2021

k) Kolekcja butów popularnych 2021

 l) Kolekcja toreb superekskluzywnych 2021

m) Kolekcja toreb ekskluzywnych 2021

n) Kolekcja toreb popularnych 2021

o) Kolekcja biżuterii superekskluzywnej 2021

p) Kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2021

q) Kolekcja biżuterii popularnej 2021 

r) Zegarki superekskluzywne 2021

s) Zegarki ekskluzywne 2021

t) Zegarki popularne 2021

u) Projektant roku 2021

v) Wydarzenie roku 2021

w) Miejsce doskonałe 2021

x) Debiut roku 2021

 

13.W skład Jury wchodzą:

- Katarzyna Sokołowska – reżyser i choreograf pokazów mody,

- Harel – blogerka modowa,

- Ania Kuczyńska – projektantka mody

dr Magdalena Płonka, ekspertka mody

- Kulesza & Pik - duet fotografów mody

- Karolina Tomaszewicz– redaktorka działu mody „Twojego Stylu”

-  Joanna Nojszewska – edytor „Twojego Stylu",

- Katarzyna Pluta – dyrektor artystyczna „Twojego Stylu”,

- Maria Szaj – redaktorka działu mody i stylizacji TS „Twojego Stylu”

 

14. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

 

15. Jury będzie oceniało zgłoszenia  firm/kolekcji/produktów/marek/osób/wydarzeń/miejsc na podstawie materiałów prasowych: zdjęć z pokazów, zdjęć kolekcji, lookbooków itp.

 

16. Jury będzie oceniało kolekcje według następujących kryteriów: krój, jakość tkaniny, odniesienie do aktualnych trendów mody, walory praktyczne i wykończenie, a w przypadku kolekcji projektantów dodatkowym kryterium będzie kreatywność i profesjonalizm w przygotowaniu modeli kolekcji.

 

17. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z Konkursem, należy kontaktować się z Karoliną Tomaszewicz – redaktor mody miesięcznika „Twój Styl", tel. kom. 698 644 555, lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

 

18. W każdej z podkategorii wymienionych w pkt. 13 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl". Jeżeli Jury uzna, że w danej podkategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna firma/marka, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.

 

19.     Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i podkategorii wymienionych w pkt. 12 i 13 Regulaminu lub utworzenia nowych.

 

20.     Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej podkategorii, jeżeli uzna, że żadna z prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.

 

21.     Ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu i wręczenie nagród „Doskonałości Mody 2021 Twój Styl", nastąpi w styczniu lub lutym 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 29 poniżej.

 

22.     Nagrodzone podmioty wraz z tytułem „Doskonałości Mody 2021 Twój Styl" mają prawo do korzystania z logo „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl".

 

23.     Statuetki z tytułem „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl" po wręczeniu przechodzą na własność podmiotów nagrodzonych.

 

24. Nagrodzony podmiot, który otrzyma nagrodę w danej podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych oraz w reklamach swoich produktów z uwzględnieniem informacji za jaką kolekcję/produkt otrzymał tytuł „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl". Logo „Doskonałości Mody 2021 Twój Styl", którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl", może być używane przez nagrodzony podmiot w miejscach sprzedaży, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych i w reklamach kolekcji/produktów od momentu otrzymania statuetki oraz po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

 

25.  Umowy licencyjne, o których mowa w  pkt. 25  Regulaminu dostępne są w  dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych  (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 600 329 699, lub pod adresem e-mail: [email protected]).

 

26.     Organizator opublikuje informację o wynikach Konkursu w miesięczniku „Twój Styl" oraz na stronie www.twojstyl.pl.

 

27.     Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

 

28.  Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub social mediach lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnego wręczenia nagród Doskonałości Mody 2021 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników wyłącznie w czasopiśmie „Twój Styl”, w serwisie www.twojstyl.pl oraz przekazaniu nagród Laureatom pocztą, kurierem etc.

 

29. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

31. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.regulaminy.pl oraz www.twojstyl.pl

 

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również