materiał partnera

Orbico Salon Professional z piękną inicjatywą - #WellaFamily Razem! #WellaFamily Разом!

Orbico Salon Professional z piękną inicjatywą - #WellaFamily Razem! #WellaFamily Разом!
Fot. mat. partnera

Zapał ludzi o wielkich sercach, szybka organizacja i chwila przygotowań – już pod koniec marca Orbico Salon Professional rozpoczęło szereg działań wspierających pracowników branży fryzjerskiej z Ukrainy, którzy wraz ze swoimi rodzinami lub w pojedynkę starają się zbudować nowe życie w Polsce. Wyrazem takiego wsparcia było między innymi powstanie grupy na Facebooku #WellaFamily Razem. Ponieważ RAZEM mamy wielką siłę i RAZEM możemy zdziałać wiele.  

 

Ентузіазм людей із великими серцями та швидка організація – наприкінці березня Orbico Salon Professional розпочав серію заходів з підтримки працівників перукарської галузі з України, які разом із сім’ями чи поодинці намагаються побудувати нове життя в Польщі. Виразом такої підтримки стало створення групи у Facebook #WellaFamily Разом. Тому що РАЗОМ у нас велика сила і РАЗОМ ми можемо багато зробити.

#WellaFamily Razem – jaki jest cel grupy?

Pomoc, szacunek, zrozumienie i wsparcie – to wartości, które w Orbico Salon Professional towarzyszą każdego dnia w codziennej pracy i życiu. Kierując się nimi chcieliśmy podjąć inicjatywę i zrobić krok na przód ku szybkiej, skutecznej i jak najbardziej płynnej adaptacji stylistów i stylistek z Ukrainy w nowym życiu zawodowym. Stworzyliśmy na Facebooku grupę #WellaFamily Razem, do której każdy będzie miał łatwy dostęp. Zadbaliśmy o to, aby była prowadzona i moderowana jest w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Grupa zrzesza salony fryzjerskie oraz stylistów z całej Polski wraz z pracownikami z Ukrainy. Chcemy połączyć siły i wesprzeć pracowników z branży fryzjerskiej zza naszej wschodniej granicy, którzy na nowo budują swoje życie. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie im znaleźć miejsce, które da im zatrudnienie.

33

Szkolenia #WellaFamily Razem – kiedy, gdzie i dla kogo?

Każdy salon fryzjerski w Polsce, który właśnie zatrudnił stylistę z Ukrainy, który opuścił swój kraj, może u nas bezkosztowo wyedukować takiego pracownika. W Studio Wella w Warszawie organizujemy i będziemy organizować cyklicznie darmowe szkolenia z cyklu #WellaFamily Razem. Pierwsze takie wydarzenia są już za nami i odbyły się w Warszawie, w Studiu Wella na początku kwietnia. Szkolenia prowadzi w języku ukraińskim stylista fryzur i edukator z Ukrainy z ponad 10-letnim doświadczeniem - Vlad Mykhatskyi. Zapisy na to wydarzenie odbywają się za pośrednictwem naszych Doradców Handlowych, w komentarzu na grupie lub przez wiadomość prywatną na Facebooku Wella Professionals Polska. 

Poza pracodawcami, każda osoba poszukująca pracy z Ukrainy może na grupie #WellaFamily Razem poinformować o tym, że szuka zatrudnienia oraz wkleić kilka swoich prac. Naszym celem było także ułatwienie dotarcia poszukujących pracy do ich potencjalnych miejsc pracy. Chcemy stworzyć synergię stylista-salon pomagając w przygotowaniu przestrzeni, w której obie strony odnajdą siebie i będą współpracować realizując swoje potrzeby oraz potrzeby rynku.

To nie wszystko. W szkoleniu można wziąć udział także w roli modelki. Każda kobieta, która przybyła do nas z Ukrainy pozostawiając swoje dotychczasowe życie, może bezkosztowo poprzez grupę zapisać się do wydarzenia w charakterze modelki i odświeżyć swój wygląd.

Każde szkolenie będzie prowadzone w języku ukraińskim oparciu o wcześniej przedstawiony temat. Wszelkie informacje, daty i miejsca tych wydarzeń będą udostępniane na bieżąco na grupie #WellaFamily Razem. Dzięki szkoleniom pracownik zdobędzie wiedzę np. o profesjonalnej koloryzacji oraz metodach pracy produktami Wella Professionals. Podczas spotkania jest dużo miejsca na interakcję z edukatorem, zadawania pytań oraz swobodną rozmowę.

To zdecydowanie nie pierwsza i nie ostatnia inicjatywa Orbico Salon Professional w tym zakresie. Nieustannie działamy na wielu płaszczyznach pomocy jednocześnie i bez przerwy staramy się wspierać obywateli Ukrainy w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do grupy, a także aktywnego wspierania naszych Sąsiadów w każdy możliwy sposób.

#WellaFamily Разом - яка мета групи?

Допомога, повага, розуміння та підтримка - ось цінності, які в Orbico Salon Professional супроводжують кожен день у повсякденній роботі та житті. Слідом за ними ми хотіли проявити ініціативу та зробити крок уперед до швидкої, ефективної та максимально плавної адаптації стилістів з України в новому професійному житті. Ми створили групу #WellaFamily Разом у Facebook, до якої кожен матиме легкий доступ. Ми подбали, щоб вона модерувалась двома мовами – польською та українською. Група об’єднує перукарні та стилістів з усієї Польщі разом із праціниками з України. Ми хочемо об’єднати зусилля та підтримати працівників перукарської галузі з-за нашого східного кордону, які будують своє життя заново. Завдяки цьому їм буде набагато легше знайти місце роботи.

Тренування #WellaFamily Разом – коли, де і для кого?

Кожна перукарня в Польщі, яка щойно найняла стиліста з України, може безкоштовно навчити такого працівника у нас. У студії Wella у Варшаві ми організовуємо і будемо організовувати періодично безкоштовні тренінги з серії #WellaFamily Разом. Перші подібні заходи вже відбулися у Варшаві, в студії Wella, на початку квітня. Навчання веде українською мовою перукар-стиліст та педагог з України з досвідом понад 10 років – Влад Михацький. Реєстрація на цю подію відбувається через наших торгових радників, у коментарях у групі або через приватні повідомлення на Facebook Wella Professionals Polska. 

Окрім роботодавців, кожен шукач роботи з України може повідомити #WellaFamily Разом про те, що він шукає роботу та розмістити частину своїх робіт в групі. Ми хочемо створити синергію стиліста та салону, допомагаючи підготувати простір, у якому обидві сторони знайдуть один одного та співпрацюватимуть у задоволенні своїх потреб та потреб ринку.

Але це ще не все. Також є можливість взяти участь у тренінгу як модель. Кожна жінка, яка приїхала до нас з України, покидаючи своє дотихчасове життя, може записатися на захід як модель і без жодних витрат освіжити свій зовнішній вигляд.

Кожен тренінг проводитиметься українською мовою на основі попередньо представленої теми. Вся інформація, дати та місця проведення цих заходів будуть доступні на постійній основі в групі #WellaFamily Разом. Завдяки навчанню працівник отримає знання, наприклад, про професійне фарбування та методи роботи з продуктами Wella Professionals. Під час зустрічі є великий простір для взаємодії з педагогом, задавання запитань та невимушеної бесіди.

Це точно не перша і не остання ініціатива Orbico Salon Professional у цьому плані. Ми постійно працюємо над багатьма рівнями допомоги одночасно і постійно намагаємося підтримати громадян України у цей немислимо складний час. Закликаємо всіх приєднатися до групи та всіляко активно підтримувати наших сусідів.

Orbico_DolaczDoGrypy_[1080x1080]_v1

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również