Piękne życie

Działaj lokalnie dla globalnego dobra!

Działaj lokalnie dla globalnego dobra!
Fot. 123rf/mat. prasowe

Natura potrzebuje konkretnych działań. Tak samo liczą się gigantyczne, odgórne przedsięwzięcia na światową skalę, jak i każdy mały gest. Często szczere i wartościowe pomysły pojedynczych osób są w stanie zainspirować miliony ludzi. Dlatego jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy Twoje działanie dla przyrody ma jakiś sens – odpowiedź brzmi: TAK!

Coraz więcej proekologicznych działań na całym świecie dowodzi, że na poważnie zaczęliśmy myśleć o ochronie planety. W ostatnich miesiącach podjęto wiele bardzo różnorodnych akcji w tym kierunku. Przykłady? Bary na greckich wyspach w większości używają już wyłącznie słomek wielokrotnego użytku, supermarkety w Nowej Zelandii przestawiły się na wielorazowe torby. W australijskim stanie Queensland zabroniono stosowania jednorazowych butelek na wodę, redukując związane z tym odpady o 95%. Coś bliżej nas? Nowa strategia leśna UE, ustalona w 2021 roku, ma się przyczynić do wprowadzenia unijnej strategii różnorodności biologicznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Unia Europejska deklaruje też pracę nad osiągnięciem zrównoważonej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku.

Lokalne jest istotne

W Polsce także sporo się dzieje. Poza odgórnymi dyrektywami aktywne są również prywatne firmy, którym los przyrody jest bliski. Jedną z takich marek jest Dafi, od lat działająca dla dobra lokalnej natury. Warto wspomnieć, że posiada pasieki z ponad milionem pszczół, zapewniła pierwszy butelkomat w Kielcach i stworzyła oczyszczający powietrze mural o mocy filtracji równej mocy 250 drzew. Dafi nieustannie rozwija też sieć eko-pojemników na zużyte filtry do wody, a od 2020 roku jej najważniejszym celem i ambicją jest ochrona gatunków parasolowych i miejsc związanych z ich bytowaniem.

Właśnie dlatego, we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST, stworzony został projekt: "Parasol dla Natury". Ma on umożliwić zbadanie oraz podjęcie prób ochrony cennych przyrodniczo miejsc w województwie świętokrzyskim oraz aktywnie edukować w tym temacie. Punktem wyjścia była inwentaryzacja wszystkich form życia, m.in. grzybów, porostów, roślin, bezkręgowców, gadów, ptaków, ssaków w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu możliwe było wskazanie tzw. gatunków parasolowych, których ochrona powoduje jednoczesną ochronę wielu innych przedstawicieli fauny i flory.

Na stronie parasoldlanatury.pl można wysłuchać rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę Woźniak-Starak oraz Filipa Chajzera z Łukaszem Misiuną, ekspertem ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska, dotyczących projektu badań nad ochroną przyrody. Łukasz Misiuna, koordynator projektu "Parasol dla Natury" podsumowuje: "W czasach kryzysu klimatycznego nie ma ważniejszej misji niż chronić wodę, lasy, powietrze i dziką przyrodę. Bez tego nie jest możliwe adaptowanie się do radykalnych przemian o skali globalnej". Dołącz do akcji i wspieraj ochronne działania "Parasola"!

Działaj_lokalnie_dla_globalnego_dobra!_zdjęcie główne

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również