Związek Pracowników w twojstyl.pl

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Ta firma objęła pracowników specjalnym programem ochronnym!

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Ta firma objęła pracowników specjalnym programem ochronnym!
Fot. 123rf

Czy pracodawca może aktywnie wspierać pracowników w profilaktyce wypalenia zawodowego? I jak sprawić, by osoba zatrudniona w firmie miała poczucie realnego wpływu na rozwój własny i organizacji, w której pracuje? Pytamy Bożenę Soberkę, Head of Talent, Culture&Inclusion BAT Poland &Baltics.

Jako firma BAT wspieracie państwo kampanię mającą na celu uświadamianie problemu wypalenia zawodowego. Bierzecie też udział w kampanii „zdrowie psychiczne w centrum uwagi”. Jak w praktyce można działać w myśl tych założeń?

Bożena Soberka, Head of Talent, Culture&Inclusion BAT Poland& Baltics: Wiele okoliczności i czynników zewnętrznych może wzmagać dzisiaj stres związany z realizacją zadań zawodowych, w efekcie czego wzrasta ryzyko wypalenia zawodowego. W BAT również dostrzegamy to ryzyko. Dzięki dostępnym rozwiązaniom technologicznym zwiększyliśmy szybkość przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz jej częstotliwość, a istotnym komponentem komunikacji wewnętrznej  uczyniliśmy transparentną informację o sytuacji biznesowej, planach i kolejnych działaniach firmy. Wsparcie dla pracowników opieramy na poznaniu ich rzeczywistych potrzeb, dlatego wprowadziliśmy częstsze ankiety (m. in. te realizowane ad hoc) oraz regularne badania ich opinii.  Raz w roku przeprowadzamy też tzw. „Feedback 180 stopni”, czyli anonimową ankietę umożliwiającą pozwala pracownikom ocenę ich przełożonego lub przełożonej. Jej celem jest wskazanie, jak osoby kierujące zespołami mogą lepiej wspierać pracowników w rozwijaniu umiejętności i realizacji zadań, motywować ich oraz budować w miejscu pracy atmosferę otwartości. Stosowanie tego narzędzia wynika z naszego głębokiego przekonania, że to właśnie przełożony ma kluczową rolę w kreowaniu środowiska pracy wspierającego równowagę pracownika. Istotna jest dla nas również samoświadomość związana z zagrożeniem wypaleniem zawodowym, dlatego w programie szkoleń BAT znajdują się również te pozwalające mu zapobiegać, a także wzmacniać odporność pracowników i wspierać ich w skutecznym radzeniu sobie ze zmianami (resilience). Do swojej dyspozycji mają oni także liczne szkolenia i materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

Czy łatwo jest pracownikowi zwrócić się do pracodawcy o pomoc?

Na pewno jest to sprawa indywidualna, przy czym ważny jest nie tylko sam akt zwrócenia się po taką pomoc, ale już sama świadomość, że można po nią sięgnąć, gdy zajdzie taka potrzeba. Kluczem do zapewnienia skutecznego wsparcia zarówno indywidualnym osobom, jak i zespołom, jest zaakceptowanie faktu, że zmiana jest częścią naszej rzeczywistości. Szybkość i elastyczność naszych reakcji na nią są jednymi z ważniejszych wyznaczników dobrego zarządzania, w tym przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników i warunkiem skutecznego wspierania ich w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym.

Co to znaczy „uważny pracodawca”?

W moim przekonaniu to taki pracodawca, który unika podejmowania kluczowych dla organizacji decyzji bez komunikacji i konsultacji z pracownikami. Inaczej trudno o autentyczne zrozumienie i akceptację nowych rozwiązań i tu HR pełni ważną rolę. Pamiętajmy też, że naszym celem jest tworzenie takiego środowiska pracy, w którym – z jednej strony – minimalizuje się ryzyko wypalenia zawodowego, a z drugiej – tworzy wiele pozytywnych elementów pozwalających czerpać satysfakcję z pracy. W BAT pomaga nam w tym np. Program Recognition, w myśl którego każdy pracownik może nominować kolegę/koleżankę do nagrody i w ten sposób docenić pracę, wsparcie i zaangażowanie wskazanej osoby. Wierzymy też, że jednym z  kluczowych elementów tworzących pozytywne doświadczenia jest przekonanie o posiadaniu realnego wpływu na rozwój własny i organizacji, w której się pracuje.  Dlatego wśród pięciu podstawowych wartości, które tworzą kulturę organizacyjną BAT (tzw. BAT ETHOS) znajduje się Empowerment (z ang. upodmiotowienie).

Artykuł powstał w ramach kampanii społecznej „Zdrowie psychiczne w centrum uwagi”. Organizatorem kampanii jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców a partnerami są Fundacja PKO Banku Polskiego i BAT Polska.

Bożena Soberka
Bożena Soberka, Head of Talent, Culture&Inclusion BAT Poland& Baltics
Źródło: mat. prasowe
Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również