Douglas w twojstyl.pl

Let's Do Beautiful – Douglas redefiniuje pojęcie piękna

Let's Do Beautiful – Douglas redefiniuje pojęcie piękna
Fot. materiały partnera

Marka Douglas, która w tym roku obchodzi 111 rocznicę powstania i 20-lecie obecności w Polsce, rusza z kampanią pod hasłem LET’S DO BEAUTIFUL, stanowiącą manifest tolerancji oraz otwartości na różnorodność. Wartości, za którymi dzisiaj stoi firma Douglas prowadzą do redefinicji pojęcia piękna, wyrażonego przez myśl przewodnią: „Jesteśmy piękni wtedy, gdy piękne są nasze czyny”.

„W nowej kampanii pokazujemy zmianę postawy i formułujemy nowe hasło, co jest naszym publicznym zobowiązaniem. Doceniamy piękno i jego różnorodność  - z dala od konwencjonalnej i jednowymiarowej koncepcji wyglądu zewnętrznego, w kierunku nowoczesnego i holistycznego jego zrozumienia. Let’s do beautiful to także apel o to, by spojrzeć na piękno nie tylko poprzez piękno zewnętrzne, ale poprzez wszystko, co składa się na indywidualność każdego z nas -  osobowość, postawy, zachowanie i fizjonomię.” - wyjaśnia Tina Müller, CEO grupy Douglas.

Co łączy zdjęcie splecionych dłoni i portrety kobiet w różnym wieku? Stanowią one preludium nowej komunikacji marki Douglas oraz ilustrują główne hasło LET’S DO BEAUTIFUL. Inicjuje ono radykalną zmianę: przejście od czysto powierzchownej definicji piękna, do jego rozumienia poprzez działania oparte na wartościach. Kampania opiera się na badaniach pokazujących, że to wartości, zachowania i działania są najważniejsze, kiedy mówimy o pięknych ludziach. Kampania opiera się o mocne wizualnie video, któremu towarzyszyć będzie seria wymownych zdjęć z prowokującymi do refleksji hasłami. Komunikacja marki odzwierciedla wartości i kierunki strategiczne marki Douglas.

 „Wspólnie z agencją reklamową Jung von Matt zdecydowaliśmy się podejść do komunikacji marki w zupełnie inny sposób. Pokazujemy, że piękno to coś więcej niż piękna twarz, a przede wszystkim działania, które ludzie podejmują, by czynić świat piękniejszym”- mówi Susanne Cornelius, CMO grupy Douglas. „Przełamywanie stereotypów w branży kosmetycznej jest integralną częścią wartości wyznawanych przez naszą firmę. Tym razem jednak idziemy o krok dalej. Wzywamy do większej życzliwości, empatii i tolerancji. Zmieniamy zupełnie podejście i perspektywę: od pięknego wyglądu do czynienia piękna, ponieważ ostatecznie o to w tym wszystkim chodzi”.

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również