Upfield w twojstyl.pl

Sposób na dbanie o klimat? Więcej żywności roślinnej w codziennym menu

Sposób na dbanie o klimat? Więcej żywności roślinnej w codziennym menu
Sposób na dbanie o klimat? Więcej żywności roślinnej w codziennym menu
Fot. 123RF

Najnowsze badanie wskazują, że Polacy odpowiedzialnością za walkę o lepszy klimat obarczają rządy i organizacje międzynarodowe. Sami robią niewiele. Są skłonni jedynie segregować śmieci i oszczędzać wodę, co ma bezpośredni i korzystny wpływ na ich domowe oszczędności. Jednak, aby wesprzeć walkę o ochronę środowiska wystarczy wybierać w sklepach żywność roślinną. Ich produkcja oznacza  dużo mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. 

Alarmujące wyniki badań Upfield

Badanie „Zmiana klimatu a produkcja żywności” zlecone przez Upfield pokazuje, że prawie 9 na 10 mieszkańców Polski uważa, że zmiana klimatu jest zagrożeniem dla planety i może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. 86% ankietowanych obawia się jej konsekwencji, a 88% przyznaje nawet, że została spowodowana działalnością człowieka (a nie np. naturalnymi procesami). Jednak zaledwie 26% z nas ogranicza spożycie żywności odzwierzęcej z myślą o korzyściach dla środowiska. W kraju zdominowanym przez dietę mięsno-nabiałową i biorąc pod uwagę intensywne działania promocyjne inicjowane przez prężnie działającą branżę można by napisać, że to „aż” 26%.  

10info

Polacy są świadomi zmiany klimatycznej

Polacy mają świadomość, że klimat się zmienia. Niepokojący jest jednak ich ambiwalentny stosunek do podjęcia działań w walce o zminimalizowanie ocieplenia klimatu. Chociaż większość respondentów deklaruje zainteresowanie informacjami na temat zmiany klimatycznej (54% badanych intensywnie śledzi wiadomości na ten temat), to jednak tylko 35% zaledwie powierzchownie zapoznaje się z doniesieniami w kontekście klimatu. Kolejne 8% ankietowanych nie jest zainteresowanych tego typu informacjami. Co drugi badany przyznaje także, że jego świadomość ekologiczna jest przeciętna (51%), a co dwudziesty, że jest niewielka (ok. 5%). Wiedzę o procesach klimatycznych i kondycji planety respondenci pozyskują głównie z telewizji i Internetu (58% i 57%), choć jednocześnie media te są wiarygodne tylko dla odpowiednio 33% i 28% badanych. 

6info

4info

Eksperci o codziennych działaniach pro eko

Eksperci zwracają uwagę, że każdy z nas może w istotny sposób przyczynić się do ochrony środowiska i zminimalizowania skutków ocieplenia klimatu. Najważniejsze są codzienne nawyki, które wspierają idee życia w ekologiczny sposób. Oprócz segregowania śmieci i oszczędzania wody, warto przyjrzeć się wyborom żywnościowym. Okazuje się, że produkcja żywności ma ogromny wpływ na niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Najbardziej szkodliwa jest przemysłowa produkcja mięsa i produktów odzwierzęcych. Eksperci zachęcają, aby małymi krokami zmieniać swoje nawyki żywieniowe i wybierać produkty roślinne. Powód? Są zdrowsze dla naszego organizmu, a ich produkcja oznacza  dużo mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego!

„Dobrze, iż deklarujemy świadomość w kontekście zmiany klimatycznej – jednak wciąż potrzebujemy dalszej edukacji na ten temat. Powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że nasze własne wybory są istotne z punktu widzenia środowiska i że od naszego właściwego postępowania zależy bezpieczeństwo każdego z nas. Bez przyrody – nie przetrwamy. A katastrofa już puka do naszych drzwi. Niepokój jest uzasadniony, gdyż zmiana klimatu to znaczące zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, wpłynie na każdy aspekt naszego życia” - mówi prof. Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW

Prof. Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW zwraca także uwagę na problem produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego:

„Produkcja mięsa ma znacząco większy ślad węglowy niż produkcja roślinna. W kontekście żywności – największy, negatywny wpływ na klimat ma hodowla przeżuwaczy (krowy, owce, kozy) i produkcja żywności pochodzącej z ich hodowli. Jest to spowodowane tym, że w naturalnych procesach metabolicznych z ich układu pokarmowego emitowany jest metan. Tak więc ograniczenie lub rezygnacja z mięsa i produktów odzwierzęcych w diecie może przyczynić się do zmniejszenia presji wywieranej przez człowieka na klimat i powstrzymania kryzysu. Każdy z nas ma wpływ na to, jak wyglądać będzie przyszłość – podejmując decyzję już przy sklepowej półce. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, której powinniśmy być świadomi” - przekonuje ekspert.

Żywność odzwierzęca a degradacja środowiska

#dietchangeNOTclimatechange – taki hashtag można coraz częściej spotkać w mediach społecznościowych. Nie bez przyczyny. Produkcja żywności obciąża naszą planetę w ogromnym stopniu. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że hodowla zwierząt generuje łącznie 14,5% wszystkich gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku działalności człowieka. Ponad połowę tego przypisuje się hodowli bydła na mięso i dla mleka. Mówimy tu o tzw. „śladzie węglowym”, czyli całkowitej ilości gazów cieplarnianych, jakie powoduje bezpośrednia i pośrednia produkcja na wszystkich etapach cyklu życia danego produktu, łącznie z uprawą zbóż na paszę aż po transport gotowych wyrobów do sklepów. Do tego dochodzi wysoki „ślad wodny” - ilość wody zużywanej w całym cyklu, który dla żywności roślinnej jest co najmniej dwa razy niższy.  Żywność pochodzenia zwierzęcego przyczynia się w największy sposób do degradacji środowiska naturalnego, jednak Polacy nie wiążą tego ze zmianą klimatu. 

slad węglowy diety

Niemal wszyscy respondenci badania Upfield wskazują, że stan środowiska naturalnego jest dla nich istotny i 92% stara się codziennie podejmować działania z myślą o naturze, jednak dziś ta dbałość Polaków przejawia głównie segregowaniem śmieci i zmniejszeniem zużycia wody – kwestiami wymuszonymi przepisami prawa i względami ekonomicznymi. Z własnej inicjatywy dla klimatu robimy niewiele, ponieważ oczekujemy, że problemy klimatyczne rozwiąże za nas ktoś inny. To duża strata, bo np. sięgając częściej po żywność z roślinnym składem, w łatwy sposób każdy z nas może przysłużyć się naszej planecie. Jeśli każdy z nas zrobi trochę więcej niż powinien – suma naszego wspólnego wysiłku będzie większa niż niejednej inicjatywy administrowanej odgórnie, a było ich już wiele.

\

25% Polaków jada roślinnie z myślą o planecie

Wyniki badania przeprowadzonego przez Upfield pokazały także, że mieszkańcy Polski zdają się być świadomi tego, że ich codzienne decyzje mają wpływ na kondycję planety (88% respondentów uznaje, że zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka). Jednak tylko 26% deklaruje, że wybiera dietę korzystniejszą dla środowiska – ograniczając spożycie mięsa i produktów nabiałowych na rzecz produktów roślinnych. Eksperci są zgodni, że częstsza obecność żywności roślinnej w naszym menu to jeden z najskuteczniejszych sposób walki o ochronę środowiska:

„W swoim gabinecie zauważam coraz częściej, że pacjenci mają chęć, by uzupełniać swoją dietę o większe ilości produktów roślinnych. Ich motywacją są wciąż w pierwszej kolejności względy etyczne i zdrowotne, często pojawia się także kwestia jakości – zwłaszcza mięsa i ryb. Cieszę się natomiast, że tematy dotyczące zmiany klimatu – i podejmowanych w tym kontekście przez każdego z nas wyborów żywieniowych – są coraz mocniej akcentowane i zauważane, bo jest to niezwykle ważne. Pamiętajmy, że zmiana diety na bardziej roślinną nie musi być rewolucyjna. Kierujmy się metodą małych kroków – i stopniowo zmieniajmy nasz jadłospis w kierunku bardziej roślinnego, np. ograniczając spożycie mięsa, zamieniając masło na roślinną margarynę, częściej sięgając po owoce i warzywa itp. Takie działania będą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a jednocześnie okażą się być także korzystne dla środowiska” – mówi dr Hanna Stolińska, dietetyczka kliniczna

xxx

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również