Doskonałość Roku

Jak zgłosić produkty do konkursu Doskonałość Roku 2022 magazynu "Twój STYL": regulamin i formularz dla branży beauty

Jak zgłosić produkty do konkursu Doskonałość Roku 2022 magazynu "Twój STYL": regulamin i formularz dla branży beauty
Fot. wyd. bauer

Zapraszamy marki branży beauty do udziału w najbardziej prestiżowym konkursie kosmetycznym w kraju. Dla kobiet znak Doskonałość Roku jest cenną wskazówką przy kosmetycznych wyborach, a dla zwycięskich marek powodem do dumy i  potwierdzeniem jakości ich produktów. Od niemal trzech dekad konkurs Twojego STYLu jest wyznacznikiem trendów w świecie urody i inspiracją dla tych, którzy dążą do doskonałości. Jury przetestuje i oceni kosmetyki, które trafiły do polskich sklepów (stacjonarnych i online) między 1 października 2021 a 30 września 2022 roku. Na zgłoszenia i kosmetyki czekamy do 19 sierpnia 2022. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2022 Twój Styl" 

1.       Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2022 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., wydawca miesięcznika „Twój Styl", z siedzibą przy  ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).

2.       W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek, począwszy od dnia 01.10.2021 roku a skończywszy na dniu 30.09.2022 roku.

3.       Zgłaszanie produktów do Konkursu jest płatne. Opłata wynosi 1 000 zł netto (plus podatek VAT 23%) za pojedynczy produkt lub linię produktów tej samej kategorii zgłoszonych przez uczestników Konkursu. Opłata za zgłoszenie każdego kolejnego produktu lub linii produktów tej samej kategorii stanowi iloczyn ww. kwoty.

4.       Opłatę za zgłoszenie należy uiścić na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 25 1240 6003 1111 0000 4941 2116podając w tytule: Udział w konkursie Doskonałość Roku 2022 Twój Styl, nazwę produktu lub linii produktów tej samej kategorii, których opłata dotyczy.

5.       Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konkursie po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, przesłanego zgodnie z pkt. 8 Regulaminu. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane wskazane przez zgłaszającego w Formularzu Zgłoszeniowym i odesłana w formie pdf. (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem księgowości Organizatora, panią Dorotą Grabowską [email protected].

6.       Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do zgłoszenia udziału w Konkursie (jako załącznik w formie skanu/pliku pdf.).

7.       Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia 19 sierpnia 2022 roku (piątek). Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w dwudziestej ósmej edycji Konkursu.

8.       Rejestracja zgłoszeń produktów konkursowych odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do redakcji „Twojego STYLU” na adres: [email protected], na który należy wysłać Formularz Zgłoszeniowy wraz potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie oraz zdjęcie zgłaszanego produktu/ packshot (plik JPG, 300 kb, 1200px/1200px).

9.       Formularz Zgłoszeniowy jako załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest do pobrania na stronach www.twojstyl.pl/dr2022www.regulaminy.pl.

Formularz Zgłoszeniowy - tutaj do pobrania

10.   Formularz Zgłoszeniowy oprócz podstawowych informacji będzie zawierał dossier produktów z następującymi informacjami do uzupełnienia: kosmetyk damski/męski, proponowana kategoria (ostateczna decyzja należy do redakcji „Twojego STYLU”), kraj pochodzenia kosmetyku (produkcji: polski/niepolski), data wprowadzenia go na polski rynek, dystrybucja na terenie Polski (drogerie/perfumerie/apteki), informacje dotyczące składu i działania preparatu, cena sugerowana, dane kontaktowe zgłaszającego oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa/firma, adres, NIP) – dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta. Jury nie bierze pod uwagę min.: suplementów diety, akcesoriów kosmetycznych i kosmetyków, których prawidłowe wykonanie związane jest z pomocą profesjonalisty, nie ocenia płynów do higieny intymnej, past do zębów.

11.   Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego należy nadesłać 8 zestawów produktów zgłaszanych do Konkursu na adres: Redakcja miesięcznika „Twój Styl”,  ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa (z dopiskiem: Doskonałość Roku 2022 Twój Styl  i odpowiednio: kosmetyki damskie lub kosmetyki męskie). W przypadku zgłaszanej linii produktów tej samej kategorii kosmetyków należy przesłać 8 zestawów całej linii zgłaszanych produktów.

12.   Nadesłane produkty muszą być tożsame z wersją rynkową pod względem opakowań i składu.

13.   Jury będzie oceniało te kosmetyki, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, oraz przesłano zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt.  11 niniejszego Regulaminu.

14.   Ogłoszenie Konkursu i prezentacja Jury nastąpi w 05/2022 numerze miesięcznika „Twój Styl”, na rynku 14 kwietnia 2022.

15.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w 12/2022 numerze miesięcznika „Twój Styl”.

16.   Nagrodą w Konkursie są statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2022 Twój Styl.

17.   Kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:

a)    Kosmetyki superekskluzywne;

b)   Kosmetyki ekskluzywne;

c)    Kosmetyki niszowe;

d)   Kosmetyki popularne;

e)   Kosmetyki polskie;

f)     Kosmetyki profesjonalne;

g)    Kosmetyki apteczne;

h)   Kosmetyki naturalne i organiczne;

i)      Kosmetyki męskie.

18. W każdej z kategorii głównych produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, kosmetyki apteczne, męski zapach roku i męskie kosmetyki do pielęgnacji.

19.  W każdej z kategorii głównych Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub linie produktowe (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie produkty w ramach serii będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą jedną linię produktową (serię).

20.     W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana nagroda Doskonałość Roku 2022 Twój Styl za najlepszy produkt lub serię w 2022 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości Jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia.

21.     Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.

22.     Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.

23.     W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Ewą Sarnowicz, Kierownikiem Działu Uroda  miesięcznika „Twój Styl”[email protected], tel. 606 354 981.

24.     W skład Jury oceniającego kosmetyki dla pań wchodzą: Monika Krokiewicz (wydawca miesięcznika „Twój Styl"), Ewa Sarnowicz (Kierownik Działu Uroda miesięcznika „Twój Styl”, Urszula Dudziak (piosenkarka), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog z kliniki Evimed), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Anna Maria Jopek (piosenkarka).

25.     W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce. Ponadto Organizator uprawniony jest do zaproszenia do Jury innej osoby w miejsce dotychczasowego członka Jury, który związany jest z jedną z firm kosmetycznych kontraktem dotyczącym regularnej, ciągłej kampanii reklamowej.

26.     Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród  Doskonałości Roku 2022 Twój Styl, odbędzie się w listopadzie 2022 roku, zastrzeżeniem pkt. 39 niniejszego Regulaminu.

27.     Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2022 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Doskonałości Roku 2022 Twój Styl jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

28.     Statuetka Doskonałość Roku 2022 Twój Styl – symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.

29.     Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie: w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana została konkretnemu produktowi z serii informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Doskonałości Roku 2022 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na nagrodzonym produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych i w reklamach produktu, którego nagroda dotyczy, od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie i po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.

30.     Umowy licencyjne, o których mowa w pkt.  27 niniejszego Regulaminu, dostępne są w  Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 600 329 699; e-mail: [email protected]).

31.     Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować  kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości:

a)       nie mniejszej niż 1.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki polskie, popularne, naturalne i organiczne lub apteczne,

b)      nie mniejszej niż 2.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki superekskluzywne, ekskluzywne, profesjonalne lub niszowe.

32.     Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2022 Twój Styl.

33.     Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 100 zł netto.

34.     Powyższe produkty przeznaczone zostaną przez Organizatora w szczególności na: nagrody dla czytelników w konkursach, cele promocyjne, marketingowe lub charytatywne, a także na inne działania wspierające sprzedaż i czytelnictwo tytułów wydawanych przez Organizatora. Nagrodzeni wyrażają zgodę na łączenie w zestawy ufundowanych przez nich produktów z produktami innych producentów bądź dystrybutorów, którzy wzięli udział w Konkursie.

35.     Produkty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

36.     Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego  Regulaminu.

37.     Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:

a)        opublikowanie informacji o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2022) numerze miesięcznika „Twój STYL";

b)       relację z wręczenia nagród Doskonałość Roku 2022 Twój Styl, z zastrzeżeniem pkt. 41 niniejszego Regulaminu,

c)        informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów na stronie internetowej www.twojstyl.pl.

38.     Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

39.     Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub social mediach lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnego wręczenia nagród Doskonałości Roku 2022 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników wyłącznie w czasopiśmie „Twój Styl”, w serwisie www.twojstyl.pl oraz przekazaniu nagród Laureatom pocztą, kurierem etc.

40.     Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto Organizator informuje, że ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym każda osoba, która podała Administratorowi w ramach Konkursu swoje dane może kontaktować się wysyłając email na adres: [email protected].

41.     Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach www.regulaminy.pl oraz www.twojstyl.pl. 

 

 

 

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również