Związek Pracowników w twojstyl.pl

PKO Bank Polski dobrze wie, na czym polega profilaktyka zdrowia psychicznego. Oto, jak wspiera swoich pracowników

PKO Bank Polski dobrze wie, na czym polega profilaktyka zdrowia psychicznego. Oto, jak wspiera swoich pracowników
Fot. 123rf

W dobie postępującego kryzysu zdrowia psychicznego budowanie świadomości i otwartości wokół tematu zdrowia psychicznego wydaje się być kluczowym aspektem profilaktyki. To dlatego PKO Bank Polski przygotował dla swoich pracowników wielopoziomowy system wsparcia, który pozwala im kompleksowo o siebie zadbać. Taki standard pracy powinien mieć każdy z nas!

Temat budowania świadomości i otwartości wokół tematu zdrowia psychicznego coraz chętniej podejmowany jest w mediach: znane osoby coraz bardziej otwarcie dzielą doświadczeniami kryzysu zdrowia psychicznego i sposobami radzenia sobie z nim na łamach prasy, w serwisach internetowych czy podcastach.

Powstaje też coraz więcej publikacji wyjaśniających przyczyny trudności natury emocjonalnej oraz takich, które podejmują walkę z uprzedzeniami i stereotypami wokół chorób i zaburzeń psychicznych.

To ważny krok w stronę minimalizowania dyskryminacji i stygmatyzacji, których doświadczają osoby dotknięte kryzysem zdrowia psychicznego, a które utrudniają im uzyskanie pomocy i podjęcie leczenia.

Nie bez znaczenia jest też profilaktyka, która umożliwia w szybsze wykrycie problemów i zapobiega ich nasileniu, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość życia.

O tym, że ważna jest ona także w środowisku pracy, wie dobrze PKO Bank Polski, który czynnie włączył się w akcję mającą na celu odtabiuzowanie depresji i zwiększenie świadomości tego, że zdrowie psychiczne jest ważnym elementem zdrowia w ogóle.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracowników oraz menagerów związane z budowaniem odporności psychicznej, zapobieganiu kryzysom czy skutecznym działaniem w nowej rzeczywistości PKO Bank Polski zdecydował się zbudować dla nich Ekosystem wsparcia działający w wielu obszarach równocześnie.

W trosce o ich dobrostan psychiczny PKO Bank Polski uruchomił program wellbeingowy #FokusNaCiebie. Jednym z jego elementów są spotkania inspiracyjne z ekspertami, którzy dzielą się wiedzą i podpowiadają, jak zmieniać swoje nawyki, by zapewnić sobie lepszy komfort życia. 

Tematyka spotkań jest różnorodna, gdyż tylko takie ujęcie tematu pozwala odpowiednio zaadresować jego złożoność. Pracownicy znajdą wsparcie m.in. w takich kwestiach jak właściwe zarządzanie energią, rola snu i odpoczynku czy odpowiedniej diety. Nie brak także tematów związanych z własną skutecznością, aktywnością fizyczną czy świadomym rodzicielstwem.

Po wybuchu wojny w Ukrainie pojawiły się także w nowej odsłonie tematy związane z zarządzaniem stresem, umiejętnym pomaganiem innym oraz kwestia tego czy i jak rozmawiać o wojnie z dziećmi. Szczególnym wsparciem PKO Bank Polski objął swoich liderów, by potrafili oni jeszcze skuteczniej zadbać o siebie i swoich współpracowników. 

Te działania pozwoliły nie tylko wprowadzić temat dobrostanu i otwartą rozmowę o nim, jako ważnym elemencie także w pracy, ale też dostarczyły konkretnej wiedzy, z której pracownicy chętnie korzystają.

Do tego PKO Bank Polski zapewnia pracownikom możliwość spotkań z ekspertami z zakresu aktywności fizycznej, jako że jest ona jednym z aspektów wpływających na sferę psyche. Mają oni do swojej dyspozycji wspólne treningi, oraz doradztwo związane z pomysłami na aktywność indywidualną lub z dziećmi.

W banku aktywnie działają także grupy sportowe w ramach programu PKO po godzinach, a do tego organizowane są wewnętrzne zawody i wspólne wycieczki. To doskonała okazja nie tylko do ruchu, ale także budowania relacji społecznych, a oba te czynniki odgrywają ważną rolę w dbaniu o zdrowie psychiczne. Energię do działania oraz chęć pomocy innym pracownicy PKO Bank Polski wykorzystywali także angażując się w liczne działania na rzecz Ukraińców w ramach wolontariatu prowadzonego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Niezwykle istotne jest to, by profesjonalne wsparcie dostosowywać do potrzeb, dlatego PKO Bank Polski w ramach opieki medycznej oferowanej pracownikom gwarantuje wsparcie psychologa i psychiatry. Okresowo uruchamia także dedykowane infolinie, które umożliwiają kontakt z psychologiem, a ofercie szkoleniowej na stałe umieszcza treningi zarządzania stresem czy budowania odporności tak, by każdy z pracowników mógł znaleźć dla siebie odpowiednią formę wsparcia niezależnie od tego, czy preferuje szkolenie na żywo, czy kurs online albo podcast.

PKO Bank Polski nie ustaje w poszukiwaniu nowych, jeszcze skuteczniejszych rozwiązań, bo jak zapewnia, temat dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan jest w rozmowie z pracownikami ciągle obecny. To dlatego w badaniu opinii pracowników stosuje dedykowany indeks wellbeingu, który pozwala ocenić, jak postrzegane są przez nich jego poszczególne elementy oraz uzyskać komentarz, który będzie cenną wskazówką do dalszych działań mających na celu poprawę ich komfortu w miejscu pracy.

Artykuł powstał w ramach kampanii społecznej „Zdrowie psychiczne w centrum uwagi”. Organizatorem kampanii jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców a partnerami są Fundacja PKO Banku Polskiego i BAT Polska”.

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również