Rozwój

Kryzys, uzależnienie, depresja - pomocy szukaj pod tymi numerami

Kryzys, uzależnienie, depresja - pomocy szukaj pod tymi numerami
Fot. iStock

Smutek, silny lęk, uzależnienia lub po prostu trudne sytuacje, którym nie potrafimy sprostać - z tymi wszystkimi problemami łatwiej jest sobie poradzić, gdy można liczyć na fachowe wsparcie. Co jednak mają zrobić osoby, które nie mają możliwości, by skorzystać z pomocy terapeuty? Z myślą o nich uruchomiono Telefon Kryzysowy i Telefon Zaufania.

Trwająca ponad rok pandemia odcisnęła piętno na naszym zdrowiu psychicznym. Już teraz naukowcy ostrzegają, że równocześnie trwa prawie niezauważana i rzadko komentowana epidemia samotności, depresji i lęku. Z badań amerykańskiego Biura Spisu Ludności wynika, że osób cierpiących na depresję i stany lękowe jest o 11% więcej niż rok wcześniej. Podobne wyniki analogicznych badań uzyskali naukowcy w Wielkiej Brytanii, Indiach, Hiszpanii czy Chinach.  

Towarzyszące pandemii negatywne emocje są dodatkowo zintensyfikowane przez odosobnienie, niepewność jutra lub problemy finansowe. By nie ugiąć się pod ciężarem trudności i wyjść z emocjonalnej sytuacji kryzysowej, dobrze jest poszukać fachowej pomocy. Decyzja o podjęciu terapii jest często trudna, a dla wielu po prostu niemożliwa. Miejsce zamieszkania lub niewystarczające środki finansowe mogą całkowicie wykluczyć spotkania z terapeutą. Gdzie w takim razie szukać pomocy? Rozwiązaniem są Telefon kryzysowyTelefon zaufania uruchomiane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Telefon kryzysowy dla szukających profesjonalnego wsparcia

Telefon kryzysowy 116123, czyli Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym działa od 11 lat. Powstała, by zapewniać pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach, z którymi nie sposób poradzić sobie bez profesjonalnego wsparcia. To wsparcie oferują wolontariusze, specjalnie przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przez telefon.

Osoby dyżurujące przy Telefonie kryzysowym 116123 to w większości absolwenci psychologii lub innych kierunków społecznych, którzy związali swoją karierę zawodową z obszarem pomocy psychologicznej. Towarzyszą dzwoniącym w ciężkich chwilach, w przeżywaniu trudnych uczuć, a także w poszukiwaniu jak najlepszych sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Poradnia Telefoniczna została stworzona z myślą o osobach dorosłych w kryzysie emocjonalnym, młodych dorosłych, rodzicach potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osobach niepełnoprawnych. Oferowana są w niej pomoc, wsparcie i psychoedukacja. Dyżurujący przy nim konsultanci nie pytają o wyznanie czy orientację seksualną, nie oceniają, nie wartościują postaw czy zachowań. Za to wspólnie z rozmówcą zastanawiają się, co dla niego jest najlepsze w danej sytuacji.

Telefon kryzysowy 116123 jest całkowicie bezpłatny - zarówno wtedy, kiedy dzwoni się z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, niezależnie od sieci czy miejsca w Polsce. Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym  jest czynna 7 dni w tygodniu od godz. 14:00 do godz. 22:00.

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu nałogów

Uzależnienie to poważne i niebezpieczne zaburzenie, które może się objawiać w zwykłych, codziennych aktywnościach. Nałogową i niebezpieczną formę mogą przyjmować zachowania związane z odżywianiem się, życiem seksualnym, wykonywaniem pracy, ćwiczeniami fizycznymi czy graniem na komputerze. 

A jak rozpoznać, że mamy do czynienia z uzależnieniem? Niepokojące jest przede wszystkim poczucie nieodpartego przymusu wewnętrznego. Kolejnym alarmującym sygnałem jest uporczywe powtarzanie czynności mimo szkód, które powodują oraz powtarzające się niepowodzenia przy próbach przejęcia kontroli nad tym postępowaniem. Osoby uzależnione doświadczają też przykrych stanów psychicznych i dolegliwości fizycznych, gdy mają niezależną od własnej woli przerwę w czynnościach nałogowych lub same się od nich powstrzymują. Odczuwają też ulgę, gdy mogą do nich powrócić.

Niepokoić powinien fakt, że nasze dziecko jest tak zaabsorbowane internetem i komputerem, że wirtualna rzeczywistość stała się dla niego ważniejsza niż realne życie czy znajomi. O uzależnieniu świadczą problemy finansowe czy rodzinne będące skutkiem uczestniczenia w grach hazardowych. Nałogiem może być też seks, który przestaje być przyjemnością, a staje się wewnętrznym przymusem oraz poszukiwanie doświadczeń seksualnych, które skutkuje podejmowaniem zachowań ryzykownych dla zdrowia lub naruszających prawo. Uzależniająca może być także praca, z powodu której zapomina się o ważnych uroczystościach rodzinnych, potrzebach partnera, własnych pasjach czy po prostu odpoczynku.

Z myślą o osobach cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich powstał Telefon zaufania 801 889 880. Dyżurują przy nim specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy zostali przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Ich zadaniem jest nie tylko prowadzenie konsultacji telefonicznych, ale też informowanie o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych. Telefon zaufania 801 889 880 jest czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach od 17:00 do 22:00. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych to cena za każdą minutę zależnie od taryfy operatora. Telefon zaufania jest dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zarówno Telefon kryzysowy 116123, jak i Telefon zaufania 801 889 880  są częścią Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również