rozwój zawodowy

rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy to zwiększanie kompetencji zawodowych, które pozwolą na lepsze wykonywanie aktualnych obowiązków oraz otworzą perspektywy na awans czy zmianę stanowiska pracy. Chociaż powszechnie kojarzony z pracą w korporacji, rozwój zawodowy jest możliwy w każdym zawodzie, zarówno nauczyciela, policjanta czy pielęgniarki.

W związku z rosnącą średnią życia, nawet nie szukając awansu, warto zadbać o swój rozwój zawodowy w każdym wieku, zarówno po 40-tce czy 50-tce, gdyż dynamiczne zmiany w większości zawodów powodują, że nie zdobywając nowych kompetencji pozostajemy w tyle. W tym punkcie rozwój zawodowy łączy się z ideą ustawicznego kształcenia (z ang. longlife learning).

Możliwość rozwoju zawodowego to również jeden z głównych elementów poszukiwanych przez osoby poszukujące nowej pracy. Zarówno w procesie rekrutacji, jak i pracując już w danej firmie, warto dowiedzieć o możliwości poszerzenia swoich kompetencji w ramach organizacji. Wiele przedsiębiorstw wspiera rozwój pracowników m.in. poprzez dofinansowanie nauki języka obcego, studiów bądź organizuje wewnętrzne szkolenia.

Rozwój zawodowy oznacza, w zależności od wykonywanej pracy, szereg możliwości. Szeroko rozumiany oznacza nabywania wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności. To zarówno nauka nowych programów, szkolenia z kompetencji miękkich czy studia podyplomowe. Rozwój e-learningu umożliwia zdobywanie nowych umiejętności dzięki webinarom czy kursom on-line. Często podkreśla się, że rozwój zawodowy łączy się również z rozwojem osobistym.

Pytając się po co rozwój zawodowy, pytamy się jednocześnie o ambicje i plany na rozwój kariery. Dla jednej osoby będzie to awans lub praca w większej firmie, dla innej osoby możliwość udziału w ciekawych projektach lub ułatwienie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

 

Zobacz więcej

Więcej na twojstyl.pl

Zobacz również